Неділя, 11.04.2021, 16:35
Ласкаво просимо Гость | RSS

Середня загальноосвітня школа № 9 м. Львова

Меню сайту
Наше опитування
Оцініть сайт
Всього відповідей: 222
Користувачі

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

ДПА 4 клас


                                        Проведення ДПА в початковій школі у 2016 році (4 клас) Державна підсумкова атестація у початковій школі в 2015/2016 році проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти та наказу МОН України «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти y 2015/2016 навчальному році». Державна підсумкова атестація у початковій школі проводиться з 12 по 21 травня 2016 року з трьох предметів: української мови, літературного читання та математики. У школах (класах), у яких вивчення предметів здійснюється мовами національних меншин чи іноземними мовами, атестація може складатися мовою вивчення предмета. Атестація результатів навчання з української мови учнів, які почали вивчати її в поточному навчальному році, здійснюється за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють. Атестація з кожного предмета проводиться письмово y формі підсумкових контрольних робіт. Контрольні роботи проводяться в загальноосвітніх навчальних закладах відповідно до календарного планування на другому чи третьому уроці, окрім понеділка і п'ятниці, а також днів перед і після святкових. На проведення контрольної роботи відводиться 1 академічна година (один урок): 5 хв. — на пояснення змісту роботи та інструкції щодо її виконання і 35 хв. — на її виконання. Тексти підсумкової контрольної роботи вчитель записує до початку уроку на дошці або заздалегідь друкує на окремих аркушах і перед уроком роздає кожному учневі. Оцінювання підсумкових контрольних робіт здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, затверджених наказами МОН України від 13.04.2011 № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти», від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти», та Інструктивно-методичних матеріалів щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів (лист МОН України від 28.01.2014 №1/9-74).

Додаткові підсумкові контрольні роботи у 4 -х класах не проводять.

Зміст завдань для підсумкових контрольних робіт формується відповідно до державних вимог щодо рівня загальноосвітньої підготовки учня, визначених чинними навчальними програмами для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Завдання для підсумкових контрольних робіт розробляються методичним об'єднанням учителів (кафедрою) початкових класів загальноосвітнього навчального закладу (вчителем початкових класів у школах з малою наповнюваністю учнів). При підготовці завдань для підсумкової контрольної роботи необхідно враховувати такі аспекти: перевірці підлягає навчальний матеріал, що вивчався учнями впродовж навчання в початковій школі; контрольна робота повинна містити завдання різних рівнів складності; кількість і обсяг завдань мають бути оптимальними для виконання впродовж часового проміжку, відведеного на контрольну роботу; тестові завдання бажано формулювати в одному стилі: або у формі запитання, або спонукання; завдання для проведення підсумкової контрольної роботи готують у двох рівноцінних варіантах (окрім текстів для диктанту). Особливості змісту контрольної роботи з української мови Зміст контрольної роботи може бути сконструйовано у двох комбінаціях (за вибором учителів). І комбінація контрольної роботи з української мови формується з тексту для диктанту або списування (з пропущеними орфограмами) для виявлення правописних умінь і завдань до тексту: творчого - на побудову зв’язного висловлювання для перевірки мовленнєвих умінь та завдань для перевірки мовних знань. Вимоги до формування змісту І комбінації контрольної роботи з української мови № з/п Види завдань Кількість завдань Кількість балів за кожне правильно виконане завдання Максимальна кількість балів 1                                              Диктант або текст для списування з пропущеними орфограмами обсягом 55-60 слів (для шкіл з навчанням мовами національних меншин – 40-45 слів) і кількістю орфограм 25% від загальної кількості слів у тексті (для шкіл з навчанням мовами національних меншин 20%), у тому числі 2 слова з переліку передбачених у програмі слів, значення, вимову і написання яких учні мають запам’ятати. Текст не має містити більше 2 слів на орфограми, вивчення яких не передбачено програмою початкової школи** 1 по 6 балів* 6 балів 2 Завдання до тексту для перевірки мовних знань 4 по 1 балу 4 бали 3 Творче завдання до тексту: побудова зв’язного висловлювання з 4-5 речень (для шкіл з навчанням мовами національних меншин – 2-3 речень 1 по 2 бали*** 2 бали Разом 6 - 12 балів *за кожну допущену y диктанті або списуванні помилку знімається по 1 балу; **y разі, коли y тексті є слово на орфограму, вивчення якої не передбачено програмою початкової школи, воно заздалегідь записується на дошці і під час виконання роботи учитель звертає увагу дітей на його правильний запис; ***у творчому завданні виставляють по 1 балу за зміст висловлювання і грамотність, де враховують помилки лише на ті правила, вивчення яких передбачено навчальною програмою. ІІ комбінація підсумкової контрольної роботи з української мови формується з тестових завдань закритого типу (на вибір однієї відповіді з трьох пропонованих), відкритого типу (з короткою відповіддю і на встановлення послідовності або відповідності для перевірки мовних знань), диктанту або списування тексту з пропущеними орфограмами для виявлення правописних умінь і творчого завдання на побудову зв’язного висловлювання для перевірки мовленнєвих умінь. Частину роботи (диктант/списування і творче завдання) учень письмово оформлює на аркушах зі штампом школи), дотримуючись вимог оформлення письмових робіт з мов.

                                                       Тестові завдання виконує на окремому аркуші з тестовими завданнями, виданому вчителем. Завдання для до формування змісту ІІ комбінації контрольної роботи з української мови № з/п Види завдань Кількість завдань Кількість балів за кожне правильно виконане завдання Максимальна кількість балів 1 Диктант або текст для списування з пропущеними орфограмами обсягом 40-45 слів (для шкіл з навчанням мовами національних меншин – 30-35 слів) і кількістю орфограм 25% від загальної кількості слів у тексті (для шкіл з навчанням мовами національних меншин 20%), у тому числі 1 слово з переліку передбачених у програмі слів, значення, вимову і написання яких учні мають запам’ятати. Текст не має містити більше 1 слова на орфограми, вивчення яких не передбачено програмою початкової школи** 1 по 3 бали* 3 бали 2 Завдання закритого типу з вибором однієї відповіді серед трьох пропонованих варіантів 3 по 1 балу 3 бали 3 Завдання відкритого типу з короткою відповіддю 1 по 2 бали*** 2 бали 4 Завдання відкритого типу на встановлення послідовності або відповідності між 6 компонентами 1 по 2 бали*** 2 бали 5 Творче завдання: побудова зв’язного висловлювання з 4-5 речень (для шкіл з навчанням мовами національних меншин – 2-3 речень 1 по 2 бали*** 2 бали Разом 7 - 12 балів *за кожну допущену у диктанті або списуванні помилку знімається по 1 балу; **у разі, коли у тексті є слово на орфограму, вивчення якої не передбачено програмою початкової школи, воно заздалегідь записується на дошці і під час виконання роботи учитель звертає увагу дітей на його правильний запис; ***у творчому завданні виставляють по 1 балу за зміст висловлювання і грамотність, де враховують помилки лише на ті правила, вивчення яких передбачено навчальною програмою. Особливості конструювання змісту контрольної роботи з літературного читання Зміст контрольної роботи може бути сконструйовано у двох комбінаціях (за вибором учителя). І комбінація підсумкової контрольної роботи має формуватись з тексту для читання мовчки для перевірки сформованості навичок читання, завдань до тексту для перевірки розуміння змісту прочитаного, уміння працювати з текстом і творчого на побудову висловлювання власної думки до змісту прочитаного. Письмову частину роботи (творче завдання) учень оформлює на аркушах зі штампом школи. Інші завдання виконує на аркуші з текстом, виданому вчителем. Вимоги до формування змісту І комбінації контрольної роботи з літературного читання № з/п Види завдань Кількість завдань Кількість балів за кожне правильно виконане завдання Максимальна кількість балів 1 Текст (незнайомий учням) для самостійного читання з мови навчання обсягом 350-400 слів, (для шкіл з навчанням мовами національних меншин – 200-250 слів). Кількість слів, які потребують пояснення – не більше 2. Речення у тексті не мають містити більше 12 слів. Стиль тексту – художній. 1 по 3 бали* 3 балів 2 Завдання до тексту для перевірки розуміння його змісту і вміння працювати з текстом 7 по 1 балу 7 бали 3 Творче завдання: письмове висловлення власної думки до змісту прочитаного тексту з 4-5 речень***, для шкіл з навчанням мовами національних меншин – 2-3 речень*** 1 по 2 бали*** 2 бали Разом 9 - 12 балів ІІ комбінація підсумкової контрольної роботи з читання має формуватись з тексту для самостійного читання i завдань до тексту для перевірки розуміння змісту прочитаного і вміння працювати з текстом: тестових закритого типу (з вибором однієї правильної відповіді серед трьох пропонованих) i відкритого типу (на встановлення послідовності або відповідності та з короткою відповіддю) і творчого.

                   Частину роботи (творче завдання) учень письмово оформлює на листочках зі штампом школи. Тестові завдання виконує на окремому аркуші з тестовими завданнями, виданому вчителем. Вимоги до формування змісту ІІ комбінації контрольної роботи з літературного читання № з/п Види завдань Кількість завдань Кількість балів за кожне правильно виконане завдання Максимальна кількість балів 1 Текст (незнайомий учням) для самостійного читання з мови навчання обсягом 295-305 слів (для шкіл з навчанням мовами національних меншин – 155-165 слів). Кількість слів, значення які потребує пояснення – не більше 1. Речення у тексті не мають містити більше 12 слів. Стиль тексту – художній. 1 по 3 бали 3 бали 2 Завдання до тексту закритого типу з вибором однієї правильної відповіді серед трьох пропонованих варіантів 3 по 1 балу 3 бали 3 Завдання до тексту відкритого типу з короткою відповіддю 1 по 2 бали** 2 бали 4 Завдання до тексту відкритого типу на встановлення послідовності або відповідності між 6 компонентами 1 по 2 бали** 5 Творче завдання до тексту: письмове висловлення власної думки до змісту прочитаного тексту – 4-5 речень*** 1 по 2 бали** 2 бали Разом 7 - 12 балів *якщо учень прочитав за хвилину 130 і більше слів, завдання оцінюється 3 балами, якщо від 130 до 149 слів - 2 балами, від 129 до 124 слів - 1 балами; ** якщо творче завдання виконано частково, неточно - 1 балом; якщо y творчому завдання учень логічно, правильно висловлює думку, обґрунтовує її, дає свою оцінку вчинкам героїв, описаним подіям, завдання оцінюється 2 балами; *** бали за письмову частину роботи з читання виставляються без урахування помилок за грамотність. Визначення техніки читання організовують таким чином: учитель пропонує дітям взяти в руки олівці; за вказівкою вчителя діти починають читати текст (мовчки); через 2 хвилини вчитель зупиняє читання і пропонує Поставити олівцем крапку над словом, на якому зупинився читати учень; учитель пропонує дітям продовжити читання тексту до кінця i виконати завдання до нього, працюючи з текстом. Далі, вчитель встановлює кількість прочитаних слів кожним учнем за 2 хвилини, яку діліть на 2, i отримує кількість слів, прочитаних за хвилину. Особливості конструювання змісту контрольної роботи з математики Зміст контрольної роботи може бути сконструйовано у двох комбінаціях (за вибором учителя). І комбінація контрольної роботи з математики має формуватись з таких основних завдань: складеної задачі на 3 дії; виразу з багатоцифровими числами на визначення порядку дій (з дужками); на порівняння і перетворення величин; знаходження частини від числа; застосування геометричного матеріалу.

                                  Роботу учень письмово оформлює на аркушах зі штампом школи, дотримуючись вимог оформлення письмових робіт з математики. Усі письмові обчислення до завдань мають виконуватись у зошиті. Вимоги до формування змісту І комбінації контрольної роботи з математики № з/п Види завдань Кількість завдань Кількість балів за кожне правильно виконане завдання Максимальна кількість балів 1 Задача на три дії 1 по 3 бали* 3 бали 2 Знаходження значення виразу (з дужками) з багатоцифровими числами, що передбачає визначення порядку дій 1 по 2 бали** 2 бали 3 Порівняння чисел і величин 2 по 1 балу 2 бали 4 Перетворення величин 2 по 1 балу 2 бали 5 З находження частини від числа 1 по 1 балу 1 бал 6 Геометричний матеріал 1 по 2 бали** 2 бали Разом 6 - 12 балів ІІ комбінація контрольної роботи для державної атестації з математики має формуватись з тестових завдань (відкритого і закритого типу), задачі на три дії та завдань з геометричним матеріалом. Частину роботи (задачу i геометричний матеріал) учень письмово оформлює на аркушах зi штампом школи, дотримуючись вимог оформлення письмових робіт з математики. Тестові завдання виконує на окремому аркуші з тестовими завданнями, виданому вчителем. Усі письмові обчислення до завдань мають виконуватись відповідно у зошиті і на аркуші з тестовими завданнями. Завдання для до формування змісту ІІ комбінації контрольної роботи з математики № з/п Види завдань Кількість завдань Кількість балів за кожне правильно виконане завдання Максимальна кількість балів 1 Задача на три дії 1 по 3 бали* 3 бали 2 Завдання закритого типу з вибором однієї відповіді серед трьох пропонованих варіантів 3 по 1 балу 3 бали 3 Завдання відкритого типу на встановлення послідовності або відповідності між 6 компонентами 1 по 2 бали** 2 бали 4 Завдання відкритого типу з короткою відповіддю 1 по 2 бали** 2 бали 5 Геометричний матеріал 1 по 2 бали** 2 бали Разом 7 - 12 балів *якщо неправильно виконано одну дію задачі, її розв’язання оцінюється 2 балами, якщо неправильно виконано дві дії – 1 балом; **якщо завдання виконано частково, воно оцінюється 1 балом.                                  Пропонуємо приклади завдань для контрольних робіт: до тексту для перевірки мовних знань 1. Знайди i підкресли (або випиши) y тексті диктанту (списаного тексту) слово, яким можна замінити вислів як сніг на голову. 2. Підкресли (або випиши) y двох останніх реченнях тексту займенник. 3. Підкресли (або випиши) у останньому реченні слово, яке відповідає звуковій моделі. 4. Підкресли (або познач) спонукальне речення. до тексту (побудова зв’язного висловлювання) Допиши, чим може закінчитись подія, описана у тексті для списування (диктанту). Заміни останній абзац (кінцівку) тексту так, щоб фінал події був щасливим. Доповни текст описом власних спостережень (для текстів-описів природи). Приклади завдань у тестовій формі закритого типу, які передбачають вибір правильної відповіді із трьох запропонованих варіантів 1. Визнач рядок, y якому подано синоніми до слова сміятися. А реготати, хихикати Б плакати, сумувати В сміх, смішний 2. Визнач закінчення, яке матимуть подані іменники в орудному відмінку. Марія, лінія, олія. А -ею Б -ою В -єю 3. Визнач відмінок виділеного в реченні прикметника. B усі пори року Київ нагадує великий парк. А називний Б родовий В знахідний Приклади відкритих завдань y тестовій формі, виконання яких передбачає коротку письмову відповідь Добери й запиши прислівники, якими можна замінити подані вирази. Як кіт наплакав _______ На весь голос _________ Приклади завдань на встановлення послідовності або відповідності Пронумеруй слова за алфавітом (або за кількістю складів, або за порядком ударного складу тощо). Приклад творчого завдання (побудова зв`язного висловлювання)

                                 Який навчальний предмет у школі тобі подобається найбільше? Напиши, чому ти так думаєш. Приклади завдань до тексту для перевірки розуміння його змісту 1. Знайди і підкресли у тексті речення, яке відображає головну думку твору. 2. Пригадай і запиши прислів’я, яким можна замінити назву твору. 3. Підкресли речення, у якому розповідається про... 4. Підкресли у тексті слова, які відображають тему твору. 5. Обведи слова, якими автор висловлює своє ставлення до 6. Підкресли у тексті слова, які пояснюють вчинок (ім’я персонажа). 7. Познач речення, в якому автор використав порівняння. Приклади творчих завдань (висловлення власної думки до змісту прочитаного тексту) Запропонуй свій варіант заголовку до цього твору. Обґрунтуй свій вибір. Що найбільше вразило тебе в тексті? Чому? Приклади завдань у тестовій формі закритого типу, які передбачають вибір правильної відповіді із трьох запропонованих варіантів 1. Визнач жанр прочитаного твору. А оповідання Б казка В байка 2. Визнач, де відбуваються події, описані y творі. А y парку Б y лісі В y гаю 3. Визнач, y якому розділу книги можна розмістити цей твір. А «Сторінки з книги природи» Б «Людина починається з добра» В «З джерела народної мудрості» Приклад відкритих завдань у тестовій формі, виконання яких передбачає коротку письмову відповідь Закінчи речення. Утворі ідеться про… Складено на підставі Наказу МОН №94 від 8 лютого 2016 року «Про затвердження орієнтовних вимог до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році».

Вступний бланк
Пошук
Календар
«  Квітень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2021
Зробити безкоштовний сайт з uCoz